ลิฟท์โดยสาร

ผลิต & ติดตั้งลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator)

  ลิฟท์โดยสาร สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ฟังชันการใช้งานง่ายและสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานเป็นเลิศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-116-6644

 เป็นลิฟท์ที่นำมาติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งระบบการทำงานจะเหมือนกันลิฟท์โดยสารตามอาคารสูงๆ เพียงแต่นำมาติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะผู้อยู่อาศัยในบ้าน ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง และเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรภายในบ้าน