วิธีการดูแลรักษาลิฟท์

วิธีการดูแลรักษาลิฟท์ ให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุด

ลิฟท์ (Elevator หรือ Lift) เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร ซึ่งลิฟท์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน การใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เราก็ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติและระบบการทำงานที่ถูกต้องของลิฟท์ด้วย

การดูแลรักษาลิฟท์ เช่น ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์โดยสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์จอดชั้นที่มีคนกดเรียกเท่านั้น มีสัญญาณเตือน กรณีน้ำหนักบรรทุกภายในเกิน เมื่อพักการใช้งานลิฟต์ จะทำโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ได้รับกุญแจลิฟต์จากบริษัทเท่านั้นกระทำ ได้โดยการปิด SWITCH ตามคำแนะนำการใช้ลิฟต์ ก่อนลิฟต์เกิดปัญหาหรือขัดข้องควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญดูแลลิฟต์อย่างเคร่งครัด และจะต้องเดินตรวจสภาพรอบ ๆ ลิฟต์ให้บ่อย ๆ มีการตรวจเช็คการทำงานของก่อนเปิดใช้งาน เพื่อการบำรุงรักษาลิฟต์ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น แผงควบคุมจะต้องล็อคตลอดเวลา การทำงานของลิฟต์วิ่งเรียบ ไม่มีเสียง ไม่สั่น  รวมถึงเรื่องกุญแจจะต้องเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่านั้น

การใช้ลิฟต์ตามกฎหมายกำหนด อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟต์ ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม จะต้องมีสัญญาณเตือนและไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัดและประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท ต้องมีระบบระบายอากาศภายในห้องลิฟต์ ต้องมีระบบขอความช่วยเหลือและวิธีการให้ความช่วยเหลืออยู่ในห้องลิฟต์ไว้ด้วย ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือจำเป็นสำหรับการทำงานและการดูแลรักษาลิฟต์ ดังนี้

1. ลิฟท์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ และสุขภาพของผู้โดยสาร

ต้องมีระบบการทำงานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ มีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด มีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด ต้องมีระบบป้องกันประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอดต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์

2. มีคำแนะนำอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ และข้อห้ามใช้ดังต่อไปนี้

การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องลิฟต์ การให้ความช่วยเหลือ ให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์ ข้อห้ามใช้ลิฟต์ ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น

3. การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องดำเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรเครื่องกล

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

4. การก่อสร้าง ดัดแปลงต้องได้รับการอนุญาติ

การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ได้ยื่นคำขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ข้อควรระวังในการใช้ลิฟท์

  • ไม่ควรให้เด็กเล่นอยู่บริเวณรอบลิฟต์ และห้ามเด็กใช้ลิฟต์โดยลำพัง ไม่ควรยืนพิงประตู ระหว่างโดยสาร อย่าทำให้ลิฟต์เกิดอาการสั่นไหวในขณะโดยสาร ห้ามใช้ของแข็งหรือของมีคมกดปุ่มเรียกลิฟต์
  • ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงห้ามใช้งานในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมหรือตรวจเช็ค

ขอบคุณบทความจาก KP FACTORY CRANE

บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด – ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายลิฟท์และบันไดเลื่อน พร้อมบริการติดตั้งทั่วประเทศ รวมถึงให้บริการปรับปรุงลิฟท์ ซ่อมแซมลิฟท์ บำรุงรักษาลิฟท์แบบครบวงจร มีบริการหลังการขาย และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-116-6644 หรือทาง Line ไอดี @liftse