ตู้ควบคุมลิฟท์

Elevator Controller

รับติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ตู้คอนโทรลลิฟท์ เพื่อให้การใช้งานของลิฟท์เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย การควบคุมระบบการทำงานของลิฟท์ฺ จึงควบตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ระบบการทำงานของลิฟท์ เพียงผู้โดยสารกดปุ่มเลือกชั้นที่ต้องการไปเท่านั้น

 

ตู้ควบคุมลิฟท์

ระบบลิฟท์จะทำงานอัตโนมัติทันที โดยการเดินทางไปรับผู้โดยสารชั้นนั้นๆ และส่งตามชั้นที่ต้องการ สนใจติดตั้งตู้คอนโทรล ติดต่อสอบถามโทร. 02-116-6644 Line ID: prapas.s